‘Huizenprijzen stijgen door tot 2021, woningverkopen lopen verder terug’

De huizenprijzen lopen dit jaar en volgend jaar nog flink op, maar minder hard dan de afgelopen jaren. Ondertussen blijft het aantal woningverkopen verder afnemen. Het sentiment om een huis te kopen slaat om, signaleren economen van ABN Amro in hun nieuwste rapport over de woningmarkt.

Voor dit jaar voorspelt het Economisch Bureau van ABN Amro nog een stijging van huizenprijzen van zes procent. Voor volgend jaar gaat het uit van een stijging van vier procent. Eerder was de prognose nog dat de prijzen dit jaar met zeven procent zouden stijgen. 

Dat de bank zijn verwachtingen nu naar beneden bijstelt, hangt samen met het afnemende vertrouwen dat mensen hebben in de woningmarkt. ,,Dit komt onder meer door toenemende onzekerheid over de groei van de economie. De groei ligt per saldo iets boven het historisch gemiddelde, omdat de hypotheekrente aanhoudend laag is en het woningaanbod ook de komende jaren krap zal zijn”, zegt Philip Bokeloh, econoom bij ABN Amro. 

Niet snel veranderen

Dat laatste zal niet snel veranderen, verwacht hij. Door de stijgende prijzen komt de betaalbaarheid van woningen verder onder druk te staan. Bovendien zetten een gebrek aan bouwcapaciteit, te weinig bouwplannen, beperkte financieringsmogelijkheden voor bouwprojecten en tegenvallers bij de realisatie van woningen een flinke rem op nieuwbouw. De economen houden er rekening mee dat het aantal woningtransacties dit jaar en volgend jaar flink zal afnemen. 

Die trend liet zich vorig jaar al zien. Door de prijsstijgingen - vorig jaar steeg de prijs met gemiddeld negen procent, oftewel zo’n 25.000 euro - hebben niet alleen starters het nakijken op de woningmarkt, ook middeninkomens vallen vaker buiten de boot. Zo constateerde adviesbureau Dynamis eerder dat negen op de tien te koop staande huizen niet meer te financieren zijn voor mensen met een middeninkomen. Wie nog hoopt te slagen op de woningmarkt, zal een flinke overwaarde op zijn huidige huis moeten hebben of tienduizenden euro’s aan spaargeld moeten meenemen.

Lager pitje 

De economen van de Rabobank kwamen eind vorig jaar met eenzelfde boodschap. Ook zij stelden hun prognose voor de stijging van huizenprijzen bij van zeven naar zes procent. Nic Vrieselaar, econoom bij Rabobank, gaat ervan uit dat de prijzen ook ná 2020 zullen blijven stijgen, maar op een veel lager pitje. Bokeloh van ABN Amro sluit zich daarbij aan. ,,Het is moeilijk te voorspellen wat er op de langere termijn gebeurt, maar ervan uitgaande dat de economische groei aanhoudt, blijven ook de huizenprijzen stijgen. Die stijging zal alleen op een lager niveau liggen.”

Amper vijf jaar geleden had de huizenmarkt nog te maken met prijsdalingen tot 25 procent. Op korte termijn hoeven we zulke extreme prijsdalingen niet te vrezen, denkt Vrieselaar. Hij sluit niet uit dat de prijzen op de langere termijn weer fors zullen dalen. ,,De woningmarkt kent pieken en dalen. De huizenmarkt en de Nederlandse economie zijn nauw met elkaar verbonden. Als onze economie een knauw krijgt, bijvoorbeeld door Italië, de brexit of Trump, dan gaan we die pijn ook voelen op de huizenmarkt.”

Nieuwste woningen


Hasseltsestraat
Den Haag
€ 1.250 p.m. ex.
Woonopp. 70m² 2 slaapkamers
Gedempte Gracht
Den Haag
€ 850 p.m. ex.
Woonopp. 35m² 1 slaapkamers